Mācītājs Varis Bitenieks Krusta draudzē 08.08.2021.

Bit

 

2021. gada 8. augustā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā viesojās LELBP Valtaiķu autonomās ev. lut. draudzes mācītājs Varis Bitenieks.

Sprediķis bija par tēmu no Mateja evaņģēlija 6;22-23: “Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa.”

V. Bitenieks stāstīja, kā savulaik, mācoties Heidelbergas universitātē, apmeklējis arī lekcijas par jaunākajiem zinātnes atklājumiem un pētījumiem.

 

Mācītājs dalījās atmiņās par kādu profesoru, kurš runājis par aci, sākumā – kā mediķis par dažādām modernās medicīnas iespējām noteikt, vai cilvēks ir slims vai vesels, ar ko slims – noteikt arī diagnozi. Profesors turpinājis runāt ne tikai kā mediķis, bet arī kā vēsturnieks, filozofs un mākslinieks. Viņš stāstījis un ar ilustrācijām no Grieķijas mākslas vēstures licis klausītājiem nojaust, ka ar acs palīdzību var noskaidrot cilvēka jūtas, garastāvokli, prieku/ bēdas, pat raksturu. Tik daudz informācijas acs sniedz. Acīs atspoguļojas arī cilvēka dvēsele. 

V. Bitenieks uzsvēra, ka patiesi cilvēka acs ir ļoti svarīga. Ar acīm mēs uzņemam sevī ārpasauli. To, protams, palīdz arī dzirde un tauste, tomēr Jēzus Jaunajā Derībā vairākās vietā runā par aci. “Bet ko tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi?” (Mateja ev. 7:3) “Vai akls aklam ceļu var rādīt? Vai abi nekritīs bedrē?” (Lūkas ev. 6:39) Un daudzviet vārdi: “Lūk! Redzi!” Tāpat Ījaba grāmatas beigās brīnišķīgie Ījaba vārdi Dievam: “Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi!” (Ījaba 42:5)

Jēzus šīsdienas Rakstu vietā norāda, ka cilvēkam ir arī garīgā acs. Katram cilvēkam ir savs dzīves redzējums, apziņa un dzīves gaisma. Cilvēks, pats ar acīm uztverdams ārpasauli (notikumus un parādības), veido savu garīgo skatījumu. (No V. Bitenieka sprediķa fragmenta)

Dievkalpojuma turpinājumā ar ziņojumiem par notikumiem draudzē un diakonijā iepazīstināja draudzes priekšniece Karīna Krieviņa. Sekoja lielā lūgšana.

Dievkalpojums bija ar Svēto Vakarēdienu. Tajā muzicēja ērģelnieks Kārlis Ikaunieks un čellists Nils Goiževskis.