Atceres pasākums Mārtiņa Urdzes 61. dzimšanas dienā

MUPiem

 

2021. gada 27. augustā, mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960-2021) 61.  dzimšanas dienā, Liepājas Krusta ev. lut. draudze kopā ar viņa ģimeni un draugiem Limbiķu kapos, VSAC “Iļģi” iemītnieku kapsētas daļā, piedalījās svinīgā atceres pasākumā.

 

Mārtiņam veltītu svētbrīdi noturēja viņa draugs – mācītājs Jīrgens Filips (Jürgen Philipp) no Delmenhorstas.

 

Atceres pasākums pulcēja kopā ļaudis no Liepājas, Iļģiem, Aizputes, Rucavas, Saraiķiem, Apriķiem, Rīgas un Vācijas.