Mārtiņa Urdzes kapa vieta un pēdējā vēlēšanās

limbiku kapi

Šodien, 2021. gada 1. maijā, Mārtiņš Urdze tiks apbedīts Limbiķu kapos. Limbiķu kapsētas tuvumā atrodas sociālās aprūpes centrs “Iļģi”, par kura iedzīvotājiem Mārtiņš daudzus gadus rūpējās. Viņš sev izvēlējās vietu kapsētas tālākajā, pamestajā daļā, kur tiek apbedīti “Iļģi” iemītnieki. Pēdējais projekts, ko viņš mums uzdevis, ir uzstādīt pieminekli šiem cilvēkiem. Piemineklis atveidos Jēzu ar atvērtām rokām. Uzraksts būs: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.” (Mat. 11:28)

Kopš Mārtiņa aiziešanas, jau daudzi cilvēki tuvumā un tālumā ir izteikuši vēlēšanos atbalstīt šo ieceri. Tāpēc jaunnedēļ Liepājas Diakonijas centra paspārnē iekārtosim ziedojumu kontu.  

Tuvākajā laikā apzināsim māksliniekus, lai izzinātu viņu domas par šo pieminekli un lai varētu atlasīt vispiemērotāko ideju.  

Ļoti gribas, ka Mārtiņa dzimšanas dienā (vai kapsvētkos) varēs atklāt šo pieminekli, to apvienojot ar plašiem svētkiem, kuros piedalītos “Ilģi” iemītnieki, Krusta draudzes locekļi un jūs visi, kas esat bijuši tuvu Mārtiņam!

Projekta īstenošanas gaitai varēsit sekot līdzi vietnēs martins.urdze.lv un kalpot.lv.

 

Mārtiņa ģimene

 

Bēru dziesmu lapiņa – pielikumā.