Mārtiņa Urdzes projekta jaunumi 2022. gada aprīlī

Garš, drūms slimnīcas koridors – Mārtiņš un es tajā spēlējam futbolu. Viņš ir apmierināts ar dzīvi, pat priecīgs, bet ir maz spēka. Mārtiņš man piespēlē bumbu, lai es varētu izdarīt tālu sitienu…

Tabitas sapnis Mārtiņa nāves naktī 23. aprīlī. Mārtiņam tas droši vien būtu paticis. 

Mīļie draugi,

Mārtiņš šajās dienās bieži ir kopā ar mums. Viņa pēdējās nedēļas mums bija un ir cieši savijušās ar Lieldienu laika notikumiem – bezspēcība, ko izjutām viņa straujās slimības priekšā, Covid-19 pandēmijas ēna, lielās skumjas, kopības sajūta. Un klusā pārliecība, ka esam vienoti mīlestībā.

Vakar [23.04.2022.] Toms un Amanda kopā ar Ivaru un viņa ģimeni bija pie Mārtiņa kapa, ko Krusta draudzes ļaudis krāšņi apstādījuši.

Jēzus statuja ir tapšanas procesā, bet vēl paies laiks, līdz tā ieņems savu vietu Limbiķu kapsētā. Tēlnieka Ojāra Feldberga slimošana aizkavējusi projekta īstenošanu, tomēr tas virzās uz priekšu. Akmens statujai ir atrasts, un Feldbergs drīzumā prezentēs mālā veidotu, pilna izmēra skulptūras metu. Kad būsim vienojušies par galīgo izskatu, akmeņkalis realizēs tēlnieka ideju. Ainavu arhitekts nodrošinās, ka skulptūra nekļūs par svešķermeni Limbiķu kapos, bet iekļausies apkārtējā vidē. Reālistisks datums pieminekļa iesvētīšanai varētu būt pavasaris 2023.g.

Arī bez Jēzus statujas Mārtiņa kapavieta ir ienesusi gaismu drūmajā Limbiķu kapsētā. Pat ziemā cilvēki tur regulāri piestāja, lai noliktu ziedus un sveces, šādi atstājot cerības zīmi.

Šovasar, Mārtiņa dzimšanas dienā 27. augustā, vēlamies iesvētīt viņa kapakmeni. Priecāsimies par visiem, kas varēs pievienoties šajā dienā!

Mārtiņš mums ir atstājis lielu garīgo mantojumu. Ar laiku sāksim publicēt tiešsaistē atlasi ar viņa domām, sprediķiem un citiem tekstiem.

Tagad par dzīvajiem: Darbs Liepājā turpinās. Karīna Krieviņa ar lielu izturību ir vadījusi diakoniju un draudzi šajā grūtajā laikā. Taču tieši viņai visvairāk pietrūkst Mārtiņa padoma un vadības. Viņa raksta: 

Pagājis gads kopš Mārtiņa aiziešanas. Kā pa šo laiku ir klājies Liepājas Krusta draudzei?
Tā kā Mārtiņš draudzi ir mācījis un gatavojis būt patstāvīgai, droši var teikt, ka viņš var būt apmierināts: lai arī draudzē bija izsludināts sēru gads, tās darbība ne uz mirkli nav apstājusies. Katru svētdienu, kad nav viesmācītāja, notiek dievkalpojumi “Zoom” platformā un pēc tam baznīcā ir muzikāli svētbrīži čella pavadījumā ar Agapes mielastu. Pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, tiek noturēti dievkalpojumi arī Iļģu pansionātā un pēc ilgāka laika tie atsākti arī Ganību ielas Veco ļaužu namā. Draudzes un Diakonijas ļaudis iesaistās dažāda veida atbalsta sniegšanā tiem, kam nepieciešama palīdzība konkrētās problēmsituācijās: finansiāli, materiāli, psiholoģiski, kā arī darba meklējumos. Tika sarīkoti labdarības tirdziņi Adventa un Pirmslieldienu laikā.

mart atcer

Draudzes namā Liepājas domes projekta “Talantu darbnīca 2022” ietvaros notiek dažādas rokdarbu nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Regulāri reizi nedēļā tiekas Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi, kā arī atbalsta grupa jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Dvēseles enkurs”. Tāpat regulāri tiekas senioru kopa “Atvasara”. Ciešanu (Gavēņa) laikā ik nedēļu notika Ciešanu laika lūgšanas un meditācijas. Darbojas Drēbju kamera. Diakonijas telpās tiekas Anonīmie Alkoholiķi. Notika radošās darbnīcas, kurās piedalījās arī Ukrainas bēgļi. Pavasarī “Aktion Mensch” projekta “Dzirkstele” ietvaros tika uzsāktas nodarbības stresa vadībā.
Nesen pēc pašu iniciatīvas notika arī divas kopējas tikšanās Liepājas lauku reģiona – Rucavas, Grobiņas, Durbes – atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas tika izveidotas pēc Mārtiņa iniciatīvas. Sīkāk skatīt: https://www.liepajniekiem.lv/zinas/novados/seniori-priecigi-atkal-tikties-pasakumos/

Šo apkārtrakstu noslēdzam ar sirsnīgiem sveicieniem visiem, kas bija un ir saistīti ar Martiņu!

Gita, Tabita, Toms [M. Urdzes piederīgie]