Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” seminārs 10.09.2019.

Aceler3

Klāt jau zeltainais rudens. Kļūst skumjāk. Lai mainītu noskaņojumu, jādomā, ar ko nodarboties. Meklējot iespējas nodarbēm, Rucavas kultūras namā 2019.gada 10.septembrī notika iepazīšanās seminārs, kurā sapulcējās Rucavas novada atbalsta grupiņas  cilvēkiem ar īpašām vajadzībā– “Cerību stariņš”, “Varavīksne” un “Vienmēr jaunas”. Seminārā piedalījās arī Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa no Liepājas Diakonijas centra, Rucavas novada Sociālā dienesta darbinieces un interesenti no citiem novadiem, lai padalītos ar padomiem un idejām.

Semināra sākumā Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa mūs iepazīstināja ar “SEMPRE Accelerators” projektu, tā iecerēm, darbības plāniem un mērķiem. Pēc tam Maija Kāpostiņa pastāstīja par Rucavas novada atbalsta grupiņām un to darbību.

Semināra turpinājumā bija darbs grupās, kad veidojām problēmu un risinājumu kokus par veselīgu pārtiku, tās kvalitāti, pilnvērtīgu uzturu ar zemiem ienākumiem un ēst gatavošanas prasmēm. Pēc grupu darbu prezentācijām bija tālākās darbības plānošana, kad izkristalizējās apmācību cikla “Lēti, garšīgi un veselīgi” tēmas.

Accelerators iepazist 4.1

Pēc nopietnās darbošanās, visi kopīgi devāmies uz Rucavas Veco ļaužu dzīvojamo māju “Matīsi”, kur iestādījām trīs augļu krūmiņus – upeni, jāņogu, ērkšķogu, kas ir kā vizuāla simbolika mūsu apmācību kursam “Lēti, garšīgi un veselīgi”.

 

Accelerators iepazist 5

 

Semināra noslēgums mums bija viesu mājā “Bajāri”, kur laipnās saimnieces Elga Ozola un viņas mamma mūs cienāja ar gardām pusdienām. Pie pusdienu galda vēl turpinājās pārrunas par semināra norisi un turpmāko darbību. Mājās visi devāmies gandarīti un idejām bagāti!

 

Informāciju sagatavoja projekta “SEMPRE Accelerators” Veicinātāju komandas dalībniece MaijKāpostiņa

 

Foto: M. Urdze un LDC 

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

Interreg logo