Mums ir par ko pateikties Dievam un viens otram

20161002-0017

Dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē Pļaujas svētkos 2016.gada 2.oktobrī 

2016.gada 25.septembrī Liepājas Krusta draudze atzīmēja savu 88.dzimšanas dienu. Svētku dievkalpojumu vadīja mācītājs Edgars Šneiders no Liepājas Apvienotās Metodistu baznīcas. Savukārt Pļaujas svētkos 2.oktobrī Krusta baznīcā notika Pateicības dievkalpojums, ko vadīja LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. 

 

20161002-0010

Prāvests K. Žols Liepājas Krusta draudzē Pļaujas svētkos 2016.gada 2.oktobrī  

Pļaujas svētkos 2.oktobrī Krusta baznīcā notika Pateicības dievkalpojums, ko vadīja LELBĀL Latvijas apgabala prāvests Kārlis Žols. Sprediķa tēma bija dzīvības maize. Prāvests vairākkārt vērsa uzmanību tam, ka maize ir mūsu pamatuzturs, bez kā nevaram iztikt un pie kuras tik ļoti pierasts, ka tā liekas pašsaprotama. Viņš uzsvēra, ka Eiropā periodiski notiek tāda kā pamošanās – cilvēki no jauna sāk piegriezt vērību it kā vienkāršām, bet ļoti būtiskām lietām, bez kurām nevaram pastāvēt, un atgriežas pie tām.

 

20161002-0017 

Prāvests K. Žols un mācītājs M.Urdze pasniedz Sv. Vakarēdienu 

K. Žols uzteica Krusta draudzi par tās stingro nostāju pēdējo notikumu sakarā, kuri to skāruši, kā arī atzina, ka mums visiem kopā ir par ko pateikties Dievam un viens otram. 

Katram bija iespēja uzrakstīt pateicību Dievam uz lapiņas, kuras vēlāk draudzes priekšā tika nolasītas. 

20161002-0015

Pateicības dievkalpojumu apmeklēja arī viesi no Aizputes un Valtaiķu autonomajām evaņģēliski luteriskajām draudzēm – mācītājs Varis Bitenieks, Aizputes draudzes priekšniece Biruta Neiburga, Valtaiķu draudzes priekšnieks Tālis Lagzdiņš u.c. 

Bitenieks

Aizputes draudzes priekšniece Biruta Neiburga, Valtaiķu draudzes priekšnieks Tālis Lagzdiņš (pirmais no labās puses), māc. Varis Bitenieks (otrais no labās) u.c.

Dievkalpojumā muzicēja Krusta draudzes ansamblis “Per Aspera” un Kārlis Ikaunieks. 

20161002-0018

Dievkalpojuma noslēgumā Liepājas Krusta draudze ar ziediem un labiem vārdiem pateicās arī viesiem un atbalstītājiem, kurus šajos svētkos uzņēma ar dabas veltēm rotātā dievnamā. 

 

20161002-0036

Sadraudzība. No labās puses – advokāts R. Briedis, runā K.Žols.

Advokāts R. Briedis, kurš palīdz Krusta draudzei risināt strīdīgos jautājumus ar LELB, sadraudzībā pēc dievkalpojuma runāja gan par ticības jautājumiem, gan informēja interesentus par Krusta draudzes situāciju attiecībās ar LELB un izteica atzinību draudzei par uzņēmīgo soli, izstājoties no LELB. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka arī mūsu valsts pamatlikums aizstāv reliģiskās pārliecības brīvību.

Ar līdzšinējo pieredzi sadarbībā vai saskarsmē ar LELB dalījās vairāki sarunas dalībnieki, t.sk., K. Žols, M. Urdze u.c. V. Bitenieks atgādināja par vīrieša un sievietes kā garīgu būtņu līdzvērtību Kristū un kopā ar citiem klātesošajiem vīriešiem vēlreiz pauda apņēmību iestāties par vienlīdzīgām tiesībām arī turpmāk.

Foto: kalpot.lv