Mūžībā devies mūsu mācītājs Mārtiņš Urdze

dk3

Mīļie draudzes locekļi!

 

2021. gada 23. aprīlī plkst. 16.00 Dievs mūsu mācītāju Mārtiņu (1960.-2021.) aizsauca pie Sevis.

 

Sirsnīgs paldies Jums par aizlūgšanām. Tas bija ātri, un viņam nebija lielu ciešanu. Viņš bija mājās kopā ar saviem tuviniekiem.

 

Lai Dievs ir ar mums visiem.

Sirsnībā,
Jūsu draudzes priekšniece
Karīna