Nāc un paskaties!

43 Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrada Filipu un tam sacīja: “Seko man!” 44 Bet Filips bija no Bētsaīdas, Andreja un Pētera pilsētas. 45 Filips atrada Natanaēlu un viņam sacīja: “Mēs esam atraduši to, par kuru Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, – Jēzu, Jāzepa dēlu, no Nācaretes.” 46 Bet Natanaēls viņam jautāja: “Vai no Nācaretes var būt kas labs?” Filips tam atbildēja: “Nāc un paskaties!”  Jāņa ev. 1,43-46 

Svētdien, 2015.gada 11. janvāra dievkalpojumā tika apspriests šis Bībeles teksts. 

Dievkalpojuma apmeklētāji uzrakstīja savas pārdomas par diviem, ar to saistītiem, jautājumiem. Šeit Jūs varat izlasīt viņu atbildes. 

 

Kas ir tās lietas, kāpēc, pēc Jūsu domām, ir vērts nākt uz mūsu draudzi? Ko tā dod, lai varētu garīgi attīstīties?

 • Draudzes dibināšanu sāka Jēzus, turpināja mācekļi, tas ir veids, kā, kopā kalpojot, lūdzot, viens otru atbalstot, varam dot godu Dievam un arī paši palikt stiprāki ticībā, un paņemt un piedzīvot Dieva svētības.
 • Vērts ir nākt tāpēc, lai dzirdētu Dieva Vārda pasludinājumu, saņemtu svētos sakramentus, būt sadraudzībā ar citiem.
 • Kopā pielūgt Dievu. Palūgt par brāļiem un māsām, un ģimeni.
 • Šeit var sakārtot domas un ieraudzīt lietas citā gaismā. Bet ne vienmēr tas notiek.
 • Patīk dievkalpojumi. Lūdzu par visiem saviem mīļajiem. Nožēloju grēkus, esmu pateicīga un ticu, ka Dievs man tos patiesi piedod. Lūdzu par visiem, visiem klusumā. Pateicos, ka Dievs uzklausījis mani.
 • Grēku nožēlu un to piedošanu.
 • Klausīties Dieva vārdus, izprast tā dziļo jēgu. Dziedāt kristīgās dziesmas. Kopīgi svinēt kristīgos svētkus. Iemanto “mūžīgo” dzīvi.
 • Pēc manām domām mūsu draudzē ir tā vienkāršība, siltums un laba aura.
 • Pasākumi pēc Dievkalpojuma, kuros var kopt sadraudzību, sarunāties mierīgi un bez steigas. Pabūt mierā un pārdomāt dzīvi.
 • Tas ir Dieva Vārds, Vakarēdiens, kas mūs stiprina, svētība, tikšanās ar draugiem ticībā. Tas dod spēku un izturību šajā laika posmā.
 • Kopīgas lūgšanas, Bībeles pantu izskaidrošana.
 • Ieklausoties mācītāja vārdos, atrast vērtīgas atziņas, likt pārdomāt dažādas lietas, izvērtēt savu attieksmi pret tām. Nāku šeit, lai garīgi attīstītos.
 • Draudze ir kā ģimene – kurā vari būt kopā un vairāk iepazīt Dievu.
 • Lai klausītos Dieva vārdus, arī skaidrojumus.
 • Dod garīgo spēku, dod stiprinājumu visai nedēļai. Sirdī iestājas miers.
 • Draudzē ejot, cilvēks garīgi aug!
 • Iegūt mieru, dzirdēt Dieva vārdu, mācīties mīlēt cilvēkus – visādus, gan labus, gan dusmīgus, gan citādākus nekā es pats.
 • Iemācās pieņemt cilvēkus, kas ir citādāki. Iepazīties ar Jēzus kalpošanu.
 • Vienkāršs, izprotams Bībeles rakstu izskaidrojums. Iejūtība, sirsnība un atsaucība pret jebkuru, lai arī kas tas būtu … Ļoti sirsnīgs un vienmēr atsaucīgs palīgs visiem, mācītājs.
 • Mani iepriecina, ka šeit ne tikai sludina evaņģēliju, bet Dieva vārdu saista ar reālo dzīvi. Mēs esam aicināti domāt, domāt arī kritiski. Mums ir iespēja izteikt savu viedokli un tikt uzklausītiem.
 • Kopības sajūta.
 • Kopības sajūtas.
 • Dzirdēt mācītāja runu, būt kopā ar draudzes locekļiem, aizlūgt par slimajiem un saviem tuvākajiem cilvēkiem. Nožēlot grēkus, saņemt Svēto Vakarēdienu.
 • Varbūt, tas ir ceļš, pa kuru ejot var iziet no labirinta, varbūt kā citādi, interesanti, kā tas īsti ir. Lai uzzinātu to, ir jāiet pa šo ceļu pašam, cits tavā vietā nevar. 

Vai Jūs būtu ar mieru kādu cilvēku uzaicināt uz baznīcu? 

 • Tas ir pienākums jebkuram.
 • Jā, būtu ar mieru.
 • Būtu ar mieru uzaicināt uz baznīcu …., kas daudz lieto alkoholu.
 • Ja man būtu motivācija kādu uzaicināt, tad ! Bet tā kā manas pārliecināšanas spējas ir nepietiekošas, tad ! Laikam arī ticība nav tik liela.
 • Jā.
 • Nē, katram pašam ir jāatrod ceļš pie Dieva.
 • Es esmu jau uzaicinājusi no laukiem.
 • Jā.
 • Jā!
 • Esmu jau aicinājusi.
 • Ir arī uzaicināti.
 • Jā, noteikti uzaicināšu,
 • Jā.
 • Jā.
 • Jā, esmu arī aicinājusi un aicināšu.
 • Nav ko aicināt. Jo – kur es dzīvoju, tur cilvēki, kas tic Dievam, iet uz Pareizticīgo katedrāli …
 • Jā, noteikti. Esmu aicinājusi draudzenes, radiniekus. Daži no tiem turpina nākt mūsu baznīcā.
 • Jā. Esmu to mēģinājusi, bet ne visi to grib.
 • Jā, es noteikti būtu.
 • Jā.
 • Ar mieru esmu.

Arī mājas lapas lasītāji aicināti uzdot jautājumus, uz kuriem kopā meklēt atbildes.