Nacionāla līmeņa tikšanās Zoom par sociālo iniciatīvu attīstību 25.02.2021.

 2021. gada 25. februārī, kad notika “SEMPRE Accelerators” projekta noslēguma seminārs, bija aicināti cilvēki no vietējā sadarbības tīkla. Piedalījās: no Liepājas Universitātes sociālā darba pasniedzēja un studentes, kas mācās sociālo darbu; partneri no Latvijas Universitātes; darbinieces no Grobiņas Sociālā dienesta; Priekules Sociālā dienesta vadītāja; Liepājas Sociālā dienesta vadītāja un projektu koordinators; no Durbes atbalsta grupas un NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Roku Rokā”; kā klausītājs seminārā piedalījās arī projekta vadītājs (līdz 28.02.2021.) Mārtiņš Urdze. 

Plašāka informācija tiek sagatavota publicēšanai.