NAVIDADES EN DZIMSI

 

He tenido la gran oportunidad de pasar los días de Navidad en Letonia, con una familia y amigos y siguiendo las tradiciones de este país que me van sorprendiendo en esta aventura.

Salimos de Liepaja rumbo a Dzimsani Swenja, Eike, Agata, Stas, Davis, Oskars y yo la mañana del 24 de Diciembre, el viaje no se hizo largo (fui dormida la mayoría del tiempo) y por fin ( con algún susto durante el trayecto) llegamos a la casa de la madre de Ágata, dejamos nuestras mochilas y fuimos a comer algo mientras nos explicaban el plan para esos días.

 

Después de comer, fuimos a la sauna!!!! Si!!! La primera vez que voy a una sauna! Fue genial, una de las mejores experiencias que he podido vivir aquí hasta el momento. Primero fueron los chicos y después llegó nuestro turno. Era una sensación rarísima, porque fuera hacía frío y dentro no podíamos con tanto calor! Cuando salimos fuera de la sauna para hacer los contrastes de frío-calor, pude sentir algo inexplicable, es como una conexión contigo mima y rodeada de la naturaleza, de la calma, de buena compañía…

 

Antes de cenar fuimos a misa, tuvimos que recorrer varios kilómetros hasta llegar a ella. Lo mejor fue el viaje de vuelta a casa cantando villancicos! 🙂

Cuando fuimos al comedor para cenar, todo estaba preparado, perfectamente colocado y en la habitación reinaba ese espíritu navideño. Cenamos, seguimos cantando villancicos y hablando de mil cosas, y nos fuimos a la cama.

Al día siguiente, nos despertamos, desayunamos, abrimos los regalos que Santa Claus nos había traído durante la noche y nos fuimos al bosque a dar un paseo y disfrutar de la naturaleza porque había amanecido un día estupendo. Al terminar la caminata, fuimos a la casa de unos vecinos que nos invitaron a comer, también pasamos un rato agradable con ellos, sobre todo con el padre, que se empeñó en hablarnos aún diciéndole que no sabíamos hablar letón y que no le estábamos entendiendo.

Al llegar a casa, cenamos, estuvimos tocando la guitarra y cantando canciones típicas letonas y nos fuimos a la cama pronto.

Por la mañana siguiente estuvimos montando a caballo, disfrutando de la buena temperatura que hacía fuera de casa y teniendo conversaciones muy interesantes de las que he aprendido muchas cosas. Comimos y nos marchamos de regreso para Liepaja.

 

He de decir, que han sido unas navidades muy especiales para mí y que siempre voy a recordar..

 

navidades.en.dzimsi.2

 

Muchas gracias a todos! Pero en especial a Iveta, Edgars y Agata por acogernos en su casa y hacernos sentir como de la familia.


Deepl mašīntulkojums:

Man bija lieliska iespēja pavadīt Ziemassvētku brīvdienas Latvijā, kopā ar ģimeni un draugiem, sekojot šīs valsts tradīcijām, kas mani pārsteidz šajā piedzīvojumā.

No Liepājas virzienā uz Dzimšanas Svētiņu izbraucām Eiķe, Agata, Stass, Dāvis, Oskars un es 24. decembra rītā, ceļš nebija garš (lielāko daļu laika gulēju), un beidzot (ar dažām bailēm brauciena laikā) ieradāmies Agatas mammas mājās, atstājām mugursomas un devāmies kaut ko paēst, kamēr mums paskaidroja šo dienu plānu.

Pēc ēšanas mēs devāmies uz saunu !!!!. Jā! Pirmo reizi es apmeklēju pirti! Tas bija lieliski, viena no labākajām pieredzēm, ko līdz šim šeit esmu guvusi. Vispirms bija puiši, un tad pienāca mūsu kārta. Tā bija ļoti dīvaina sajūta, jo ārā bija auksti, bet iekšā mēs nevarējām izturēt karstumu! Kad izgājām ārā no pirts, lai veiktu karstā un aukstā kontrastus, es sajutu kaut ko neizskaidrojamu, tas ir kā saikne ar tevi, dabas ieskauts, miers, laba kompānija…

Pirms vakariņām devāmies uz dievkalpojumu, līdz tam mums bija jāmēro vairāki kilometri kājām. Vislabākais bija ceļš atpakaļ uz mājām, dziedot Ziemassvētku dziesmas! 🙂

Kad devāmies uz vakariņām ēdamzālē, viss bija gatavs, perfekti iekārtots, un telpā valdīja Ziemassvētku noskaņa. Mēs vakariņojām, turpinājām dziedāt dziesmas un runāt par tūkstošiem lietu, un devāmies gulēt.

Nākamajā dienā pamodāmies, brokastojām, atvērām Ziemassvētku vecīša naktī atnestās dāvanas un devāmies uz mežu pastaigāties un baudīt dabu, jo bija skaista diena. Pēc pastaigas devāmies pie dažiem kaimiņiem, kuri mūs uzaicināja pusdienot, un arī mēs pavadījām jauku laiku kopā ar viņiem, īpaši ar tēvu, kurš uzstāja uz sarunu ar mums, lai gan mēs viņam teicām, ka neprotam runāt latviski un ka viņu nesaprotam.

Kad atgriezāmies mājās, mēs vakariņojām, spēlējām ģitāru un dziedājām tipiskas latviešu dziesmas un agri devāmies gulēt.

Nākamajā rītā mēs braucām ar zirgiem, izbaudījām jauko laiku ārā un risinājām ļoti interesantas sarunas, no kurām es uzzināju daudz ko jaunu. Mēs paēdām pusdienas un devāmies uz Liepāju.

Jāsaka, ka šie man bija ļoti īpaši Ziemassvētki, kurus es vienmēr atcerēšos…..