Neklātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 03.05.2020.

KK2020.gada 3.maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

DIEVKALPOJUMU


sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā 

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem: 

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā 

 

 

 

Foto: Karīna Krieviņa