Neklātienes dievkalpojums Liepājas Krusta draudzē 10.05.2020.

2020. gada 10. maijā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze neklātienē svinēs kārtējo

DIEVKALPOJUMU

sākot no plkst. 15.00 vai citā individuāli piemērotā laikā

mājās, vienatnē vai ar ģimeni, lasīsim un domās izdzīvosim dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu, dziesmas /Dziesmu grāmata>/

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem:

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā

Foto: Karīna Krieviņa