Dievkalpojums neklātienē 11.06.2023.

11. jūnijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika kārtējais dievkalpojums neklātienē, Zoom. Sprediķa teksts bija no mācītāja Mārtiņa Urdzes (1960-2021) arhīva. Skatīt pielikumā aiz lasīt tālāk.