Dievkalpojums neklātienē 17.09.2023.

2023. gada 17. septembrī plkst. 12.00

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika

Dievkalpojums neklātienē  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva, ko lasīja Signe Paula

Pēc dievkalpojuma – Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā plkst. 14.00 notiks svētbrīdis ar Agape mielastu. Baznīca svētdienās atvērta no plkst. 13.30.

Foto: Karīna Krieviņa