Neklātienes dievkalpojums Krusta draudzē 15.11.2020.

 

 2020. gada 15. novembrī

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

ir iespēja kopā svinēt

neklātienes DIEVKALPOJUMU

(Lasījums un M. Urdzes sprediķis – pielikumā; Dziesmu grāmata te>)

Vēstule par dievkalpojumu kārtību un atbalstu TE>