Neklātienes dievkalpojums Krusta draudzē 15.11.2020.

Dievkcov21

 2020. gada 15. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē

ir iespēja kopā svinēt

 

 

neklātienes DIEVKALPOJUMU

(Lasījums un M. Urdzes sprediķis – pielikumā; Dziesmu grāmata te>)

 

Vēstule par dievkalpojumu kārtību un atbalstu TE>