Neklātienes dievkalpojums Mūžības svētdienā 22.11.2020.

 

2020. gada 22. novembrī

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

neklātienes DIEVKALPOJUMS 

Mūžības svētdienā

Par svētbrīdi mājās un M. Urdzes sprediķis – pielikumā; Dziesmu grāmata te>

(Foto: Karīna Krieviņa)