Neklātienes dievkalpojums Mūžības svētdienā 22.11.2020.

Lield2

 

2020. gada 22. novembrī

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē 

neklātienes DIEVKALPOJUMS 

 

Mūžības svētdienā

 

 

Par svētbrīdi mājās un M. Urdzes sprediķis – pielikumā; Dziesmu grāmata te>

 

 

 

(Foto: Karīna Krieviņa)