Neklātienes dievkalpojums Pūpolu svētdienā 2020

Liepājas Krusta ev. lut. draudze  aicina 2020.gada 5.aprīlī kopā svinēt kārtējo neklātienes dievkalpojumu, sākot no plkst. 15.00   lasīt un domās izdzīvot dievkalpojuma kārtību, sprediķi, draudzes lūgšanu un Svētā Vakarēdiena liturģiju. Ja jums nav iespējas pievienoties dievkalpojuma laikā, tad citā jums piemērotā laikā.  

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem (dziesmas, introits, Bībeles lasījumi, lūgšana) – pielikumā 

Foto: K. Krieviņa