Nekrologs par Viesturu Šneideru 08.05.1940. – 30.10.2021.

Viesturs2

 

Viesturs Šneiders

08.05.1940. – 30.10.2021.

 

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis.
2. Tim. 4:7

Viesturs Šneiders vairāk kā piecdesmit gadus bija aktīvs Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes loceklis. Savu kalpošanu viņš apzinīgi un rūpīgi veica kā draudzes pērminderis, bet līdztekus pēc nepieciešamības uzņēmās arī dažādus saimnieciskos pienākumus, regulāri laiku pa laikam veicot dažādus remonta, arī baznīcas jumta krāsošanas darbus. Līdz astoņdesmit gadu vecumam rudeņos katru gadu kāpa uz baznīcas jumta, lai iztīrītu notekas no lapām. Atbilstoši baznīcas gada ritam Viesturs rūpējās par svētku rotājumiem dievnamā Lieldienās, Vasarsvētkos, draudzes gadasvētkos, Pļaujas svētkos, Mirušo piemiņas dienā un Ziemassvētkos. 

 

Viesturam piemita arī muzikāls talants un mīlestība uz mūziku. Viņš spēlēja vijoli un mandolīnu. Padomju laikos Krusta baznīcā reizi mēnesī draudzes ērģelnieces un kora vadītājas Agneses Pļavinskas vadībā kopā ar mūziķiem no citām draudzēm tika organizēti muzikālie dievkalpojumi. Viens no kopīgas muzicēšanas veidiem bija mandolīnu orķestris, kurā aktīvi darbojās arī Viesturs. Aicinājumu uz muzikālo kalpošanu ar dziesmām un ģitārspēli saņēmusi arī Viestura mazmeita Amanda.

 

Viesturam patika aktīva brīvā laika pavadīšana. Daudzus gadus viņš bija kapteinis Krusta draudzes locekļu un jauniešu laivu braucienos pa Gauju, Ventu, Abavu. Viesturs par savu ticību liecināja ar darbiem, esot kā paraugs apkārtējiem, jo īpaši jaunajai paaudzei. Neaizmirstamas bija kopīgās dzimšanas dienu svinēšanas un Jaunā gada sagaidīšanas ar interesantām spēlēm, aktivitātēm un kristīgām dziesmām. Par veselīgu dzīvesveidu viņš rūpējās, vācot ārstniecības augu tējas, ogojot, sēņojot, savulaik kopā ar draudzes locekļiem slēpojot un sportojot. 90. psalmā ir teikts, ka mūsu dzīves laiks ir septiņdesmit gadu, un ja kāds ļoti stiprs astoņdesmit gadu. Viesturam piemita kurzemnieka spēks, sīkstums un izturība.
Tagad, kad pienācis laiks doties pēdējā ceļojumā uz Mūžību, vēlam Tev, Viestur, lai gaišs un viegls ceļš! Paldies, ka varējām būt kopā ar Tevi! Uz tikšanos, kapteini! 

 

Un viņa Kungs sacīja tam: labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava Kunga priekā. Mat. 25:21

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze

 

Nekrologa un foto autore: Karīna Krieviņa