Nodarbības cilvēkiem ratiņkrēslos

Atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodarbības ir ieguvušas jaunu gultni, tā kā daudzi no viņiem piedalās Diakonijas centra īstenotajos projektos.   

LDC projektu ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām regulāri notiek apmācības, rokdarbi un citi pasākumi.

Sociālais dienests šos cilvēkus  nodrošina ar transportu no mājām uz Diakonijas centru vai Krusta baznīcu un atpakaļ.

Mīļi gaidīts piedalīties ikviens LDC projektu mērķgrupas pārstāvis. Vairāk par projektu aktivitātēm sk. vietnes kalpot.lv Projektu sadaļā te>

Uzziņas pie Zigrīdas Ābeles, Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka 54, Liepājā, katru darba dienu no plkst. 10.00 – 14.00 vai pa tālr. 63426707, mob. 28255928.

Vēl foto

{loadposition fotomirkli_ipas_vaj}