Nodarbošanās, kas kļūst arvien populārāka visā pasaulē

P8280085

 

Saruna ar dekoratīvi lietišķās mākslas nodarbību dalībniecēm noris divās tikšanās reizēs. 2012. gada 21. augustā tiek skatīta filma par keramikas meistardarbnīcu Latgalē. Tikmēr īsumā par savu jauniegūto pieredzi pastāsta Inta Poheviča, kura par projektu uzzinājusi no sludinājuma presē un ieinteresējusies, jo nekad agrāk ar veidošanu nav nodarbojusies. Viņa uzskata, ka apgūtās iemaņas nav atņemamas, jo šeit tiek izgatavotas praktiskas lietas. Viss pašu rokām. Pirmie darbi nav veikušies tik viegli, ne tuvu tam, kā izdodas pasniedzējām, taču ar laiku sāk padoties arvien labāk. Kad šī prasme būs apgūta, viņa projektā turpinās mācīties sveču liešanu.

 

 

 

P8280088

 

 

28. augustā uzzinām vairāk, arī no pasniedzējas Vinetas Trumpenieces. Viņa pastāsta, ka veidošana ar rokām notiek, izmantojot dažādus materiālus – gan mālu, gan akmens masu un pielietojot dažādus apdares veidus. Pasniedzēja Līga Mergina iepriekš palīdzējusi apgūt melno, slāpēto apdedzināšanu. Tagad, V. Trumpenieces vadībā, jau izmēģināta arī glazēšana. Tiek izgatavotas, apstrādātas, dekorētas dažādas lietas – trauciņi, šķīvji, krūzītes, vāzītes, medaļas u.c.

 

 P82800871

 

 

Šī nodarbošanās iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē – kā kaut kas patiess, īsts un pamatīgs. Kā viens no senākajiem nodarbošanās viediem cilvēces vēsturē. Māls ir materiāls, kas dod iespēju salīdzinoši ātrā laikā īstenot savu ieceri – no idejas līdz gatavai lietai. Pasniedzēja piekrīt, ka projekta grupā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām veidošana ļoti nāk par labu, jo satur rokas vingrinošas kustības. 

 

 

P8280089

 

 

Dalībniece Daila Damkēvica saka, ka grupai jāmācās vēl aptuveni divus mēnešus. Ar interesi viņa cer gan apskatīt projekta gaitā tapušos darbus gaidāmajā izstādē, gan pati tajā piedalīties. Rita Būre piebilst, ka labprāt vēlētos ar veidošanu nodarboties arī pēc projekta noslēguma.

 

 

Gatavie izstrādājumi:

 

 

mali1

 

mali2

 

mali4

 

 

Publicēts 2012. gada 31. augustā.

 

 

 

attls1

 

Sākot ar 01. 01. 2012. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138). Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.