Nodibināts LELBĀL draudžu iecirknis Latvijā

Maija beigās Rīgā notika LELBĀL Latvijas prāvesta iecirkņa dibināšanas sinode. Dienu iesāka ar svinīgu dievkalpojumu Sv. Pestītāja (anglikāņu) baznīcā, kurā starp citiem garīzdniekiem piedalījās LELBĀL arch. Lauma Zušēvica, prāvests Klāvs Bērziņš un mācītāja Ieva Puriņa. par apgabala prāvestu tika ievēlēts māc. Kārlis Žols. Par prāvesta laicīgo vietnieci ievēlēja Lindu Baļčūni (Rīgas Reformātu – Brāļu ev. lut. draudzes valdes locekle). Par kasieri ievēlēja Ivo Rodi.

Pēc sinodes daļa no dalībniekiem devās apciemot Valtaiķu ev. lut. baznīcu, kuras dievnams pēc ilgas tiesvedības LELB tika atņemts, kā arī Aizputes un Liepājas Krusta draudzes.

(Ziņas fragments no latviesi.com)