Nominācijas “Gada brīvprātīgais 2023” saņēmēji no Liepājas Diakonijas centra

27. februārī koncertzālē “Lielais dzintars” notika svinīgs pasākums, kurā godināja brīvprātīgos, kas 2023. gadā aktīvi darbojušies, ar savu darbu atbalstot līdzcilvēkus. Pavisam tika iesniegti 124 pieteikumi. Pašvaldības pateicības par padarīto un goda rakstus saņēma četras nevalstiskās organizācijas un 29 brīvprātīgā darba veicēji. Esam ļoti gandarīti, ka no Liepājas Diakonijas centra pie nominācijas tika visas četras izvirzītās brīvprātīgās. Priecājamies par viņām un lepojamies! Paldies Liepājas valstspilsētas pašvaldībai par šo iespēju un sarūpēto krāšņo pasākumu!

Nominācijas “Gada brīvprātīgais 2023” saņēmēji no Liepājas Diakonijas centra

Anita Rupeika ir ilggadēja un ļoti aktīva brīvprātīgā darba veicēja biedrībā “Liepājas Diakonijas centrs”. Pagājušajā gadā viņai palika 80 gadu. Anita cītīgi darbojas komandā: organizē un ņem līdzdalību dažādos pasākumos, no kuriem 2023. gadā lielākais bija labdarības pasākums “Ābolsvētki”, kur viņa organizēja dārzeņu un augļu ziedojumus no lauksaimniekiem un vietējiem audzētājiem, ko maznodrošinātie liepājnieki varēja iegādāties par ziedojumiem, kā arī organizēja muzikālos priekšnesumus un pasākuma praktisko pusi. Pasākumā iegūtie līdzekļi tiek izmantoti materiālu iegādei rokdarbu nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pagājušajā gadā īpaši arī dziju iegādei, lai adītu zeķes un siltos adījumus palīdzības sūtījumiem Ukrainai. Anita arī pati piedalās Diakonijas izsludinātajās akcijās un ir noadījusi un ziedojusi vairāk par 30 zeķu pāru Ukrainas ļaudīm. Viņa ir arī Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībniece un pārstāv Dienvidkurzemes novadu dažādos vietēja un valsts mēroga pasākumos. Anitu raksturo sirsnība, labestība, optimisms un spēja radīt ap sevi omulīgu un mājīgu vidi, prasme komunicēt, iesaistīt un motivēt cilvēkus. Viņas sparīgi uzsauktais: “Nu, kā i’, ko?” spēj uzmundrināt jebkuru, kam dzīves nedienās “sašļukusi dūša”.

Velta Maļika ir brīvprātīgā biedrībā “Liepājas Diakonijas centrs”. Viņa ir viena no tiem, kas spēj radīt rosinošu un darbīgu atmosfēru. Neskatoties uz labāko gadu vecumu (86 gadi), viņa vēl arvien ir ļoti aktīva, palīdzot un iesaistoties dažādu pasākumu organizēšanā, kas vērsti uz palīdzību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem līdzcilvēkiem, piemēram, dažādu labdarības pasākumu: tirdziņu, “Ābolsvētku”, atvērto durvju dienu rīkošanu u.c. Veltas enerģija, bagātīgā dzīves pieredze un smaids iedvesmo arī citus brīvprātīgos. Viņu raksturo draudzīgums, atvērtība, prasmes lietot jaunākās tehnoloģijas, interese par teātri, kultūru, literatūru un vēsturi, kā arī hobijs risināt krustvārdu mīklas, bieži pārspējot pat gados krietni jaunākus cilvēkus. Velta labprāt enerģiski iesaistās dažādās aktivitātēs, ir paraugs pārējiem uzticēto pienākumu veikšanā, jo ir rūpīga un ar lielu atbildības sajūtu. Nākusi no senas un stipras, latviskās dzīvesziņas tradīcijām bagātas nīcenieku dzimtas, savulaik bijusi pirmā garā sauciena saucēja republikā, Velta vēl arvien turpina dziedāt Nīcas etnogrāfiskajā ansamblī. Dziesmas līdz ar viņu pa laikam ir klātesošas arī Diakonijas komandas brīvprātīgo darbā, radot prieku par kopīgu darbošanos un kopā būšanu. Viņa ir cilvēks, kuru brīvprātīgie apbrīno un ņem par piemēru.

Ināra Ozola ir biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Dvēseles enkurs” vadītāja. Šajā grupā Inārai ir gan mentores, gan audzinātājas funkcijas. Grupas dalībnieki ir cilvēki ar mentālām/garīgām un fiziskām saslimšanām. Ināra ļoti sekmīgi vada grupu jau vairāku gadu garumā, ir iemantojusi grupas dalībnieku cieņu, atzinību un uzticēšanos. Viena grupas dalībniece katru reizi brauc pat no Cīravas. Inārai piemīt prasme uzklausīt, iedrošināt un motivēt. Pateicoties Inārai, četri grupas dalībnieki ir atraduši patstāvīgu darbu. Viņa spēj radīt un uzturēt grupā labvēlīgu atmosfēru, kur ikviens jūtas pieņemts, katram ir iespējas izteikties, pabūt uzmanības centrā, justies kā pilntiesīgam sabiedrības loceklim. Ināras darbošanās ir ļoti nozīmīga, mazinot marginalizāciju un vientulību liepājniekiem ar dažāda veida īpašām vajadzībām. Tikšanās reizēs tiek runāts par dalībniekiem aktuālām lietām un sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Ināra katru tikšanos gatavo tā, lai tajā būtu iekļautas arī praktiskās dzīves uzlabošanai nepieciešamā informācija un zināšanas. Viņa pati savos 80 gados ir ļoti enerģiska, apmeklē dažādus kursus un nodarbības, kultūras pasākumus, apgūst vācu valodu un jaunākās tehnoloģijas. Ināra ir piemērs tam, ka gadi nav šķērslis iepazīt un izzināt jaunas lietas.

Velga Fiļipova tika izvirzīta nominācijai par viņas ārkārtīgi aktīvo veikumu, iesaistoties Diakonijas organizētajās akcijās palīdzībai ukraiņiem, adot un ziedojot siltos izstrādājumus. Velga ir pensionēta skolotāja un bija visaktīvākā rokdarbniece, noadot vairāk kā 60 pāru zeķu, tāpat arī cimdus. Viņa ir ziedojusi palīdzībai Ukrainai arī siltās virsjakas, drēbes un apavus. Sevi pierādījusi kā ļoti atbildīgu, inteliģentu un atsaucīgu cilvēku. Neskatoties uz dzīves grūtībām, Velga aktīvi piedalījās Diakonijas rīkotajās rokdarbu nodarbībās un dažādās aktivitātēs. Viņu raksturo spēja tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem, labestība, uzņēmība un līdzcietība pret nelaimē nonākušajiem, vienaldzīgi nepaejot garām un sniedzot dažāda veida palīdzību tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.

Edgara Poheviča foto: https://www.liepaja.lv/godina-2023-gada-aktivakas-liepajas-nvo-un-brivpratiga-darba-veicejus/