Noslēdzies projekts “Nāc un piedalies!”

19 Skaisti un noderīgi

2017.gada 31.decembrī Liepājas Diakonijas centrā noslēdzās projekts “Nāc un piedalies!”, kas no 2017.gada 1.februāra veiksmīgi tika īstenots, pateicoties Liepājas pašvaldības Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursam. Projekta mērķis tika sasniegts. 

Tas bija – mazināt sociālo atstumtību dažādām sabiedrības riska grupām, ar uzsvaru – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājā, organizējot apmācības, amata prasmju apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, lai projekta mērķa grupa – 80 cilvēki ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki un pensionāri varētu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū. 

Jaunas praktiskās prasmes un iemaņas, kas būs noderīgas arī ilgtermiņā – mūžizglītības jomā, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti, projekta dalībnieki varēja apgūt kokapstrādes, sveču un ziepju izgatavošanas, keramikas, mozaīku veidošanas, aušanas, lietišķās mākslas rokdarbu, linogriezuma grafikas, gleznošanas kā mākslas terapijas, veselīga uztura gatavošanas, datorapmācības, floristikas, rotaļlietu izgatavošanas un ādas apstrādes nodarbībās. 

Projekta ietvaros tika veidotas darbnīcas, kurās darba iemaņas un prasmes varēja gan apgūt, gan sniegt iepriekš minēto grupu cilvēki. Atsevišķas nodarbības vadīja arī Liepājas Universitātes mācībspēki.

Projektu īstenoja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Liepājas Sociālo dienestu un p/a „Nodarbinātības projekti”, vadīja – Karīna Krieviņa.

Pateicamies visiem, kas sagādāja šo iespēju!

 

{loadposition fotomirkli_Nac_un_piedalies_2017}

 

Foto: Daiga Grauduže