Ciemos pie biedrības “Izaicinājums liktenim” cilvēkiem ratiņkrēslos

Zigr

Otrdienās plkst. 12.00 Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē, K. Valdemāra 7, tiekas biedrības “Izaicinājums liktenim” cilvēki, kas pārvietojas ratiņkrēslos. 12.11.2019. brīvā gaisotnē tika apspriesti LDC jaunumi.

Dienas centra vadītāja Zigrīda Ābele pastāstīja par projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” sapulcēm un atgādināja par konferencē “Slimu un gulošu cilvēku aprūpe mājās” pārrunāto. Par to, ka pansionātos trūkst vietu; par Liepājas pašvaldības Sociālā dienesta biroja “Aprūpe mājās” piedāvātajām iespējām u.tml. Visi bija vienisprātis, ka vasarā vēlētos izmantot iespēju ratiņniekiem nopeldēties jūrā. Tika pārrunāts arī par ārstniecisko vingrošanu, kur to labāk apmeklēt. Z.Ābele aicināja organizēt un svinēt.Ziemsvētku pasākumus 17.12.2019. un 19.12.2019.