Palīdzēsim ar ziedojumu cilvēkam ratiņkrēslā

Mīļie draugi!

2019. gada 25. augustā Liepājas Krusta draudzē, Kr. Valdemāra ielā 7, notiks dievkalpojums, kurā sludinās mācītāja (emeritus) Gita Putce. Šī dievkalpojuma laikā tiks vākts ziedojums liepājnieces Jeļenas Novikovas dēla vajadzībām. Zēns pārvietojas ratiņkrēslā, un ir nepieciešams uzbūvēt pacēlāju, lai bez problēmām varētu iekļūt un izkļūt no mājas (par problēmu uzzinājām TE>). Daļu no nepieciešamās summas segs pašvaldība, bet viena daļa Jeļenai jārod pašai. Palīdzēsim!
Esiet mīļi gaidīti dievkalpojumā 25.augustā plkst. 15.00, kur būs iespēja ziedot šim projektam. Katrs mazumiņš ir no svara! Būsim atsaucīgi!
Ja nevarat ierasties uz dievkalpojumu, savu ziedojumu varat pārskaitīt uz Jeļenas kontu: LV24HABA0551006277522.

Cieņā,
Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valde
un rakstvedis Fēlikss Kovaļišins

Tālr. 26778690

e-pasts: felikss.kovalisins@inbox.lv