Pamazām atsāk tikties “Talantu darbnīca 2020”

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, pagājušās nedēļas otrajā pusē projektā “Talantu darbnīca 2020” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (CĪV), ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, atsākās tās nodarbības, kur ir mazāk dalībnieku – lietišķās mākslas pamati, rotaļlietu šūšana, bet šo pirmdien, 25.05.2020., atsākās aušana. 

Grupās ir 5-6 cilvēki, telpas pietiekami lielas, lai nodrošinātu 2 metru distanci vinam no otra. Pēc 1. jūnija sāks darboties arī citas grupas, kur ir 8-9 cilvēki, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē arī ar distancēšanās prasībām piemērotu platību. Nodarbības noritēs pie atsevišķiem galdiņiem.

Runājot atklāti par CĪV pašsajūtu ārkārtas situācijā, daudzi bija diezgan lielā depresijā par to, ka nevar iziet no mājām – jo katram ir kāda nopietna veselības problēma. Pie tam liela daļa ir Covid riska grupā, bet ne visi baidās. Ļoti daudzi zvanīja uz Dienas centru, ka vēlas, lai nodarbības atsākas, jo, sēžot mājās četrās sienās, sanāk domāt tikai par problēmām.

Izvaicājām arī projekta dalībniekus par to, kā viņi jutās ārkārtas situācijā. Saruna ar Marutu Šternu drīzumā.