Par projektu atsaucas pozitīvi

Kā informēja LDC Dienas centra atbildīgā Zigrīda Ābele, maija otrajā pusē, ievērojot piesardzības pasākumus pret Covid-19, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (Cīv) atsākās tās nodarbības, kurās ir mazāk dalībnieku.

 

Jautāta par Cīv pašsajūtu ārkārtas situācijā, Z. Ābele pastāstīja, ka daudzi bija diezgan lielā depresijā, jo nevarēja iziet no mājām – katram ir kāda nopietna veselības problēma. Turklāt liela daļa Cīv ir Covid riska grupā, bet ne visi baidās. Ļoti daudzi zvanīja uz Dienas centru par to, ka vēlas, lai nodarbības atsāktos, jo, sēžot mājās četrās sienās, sanāk domāt tikai par problēmām.

 

Rita Būre, kura piedalījās Liepājas Diakonijas centra projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” konferencēs un aktīvi iesaistījās diskusijās, uz jautājumu, kā viņa jutusies Covid-19 ārkārtas situācijā, paskaidroja, ka valstī noteiktie ierobežojumi viņai nav pieņemami, jo saistās ar cilvēktiesību ierobežojumiem. Sieviete nebaidās saslimt, rēķinoties, ka pilnībā no tā neviens nav pasargāts. 

Ritai arī ļoti pietrūkst LDC nodarbības. Kamēr tās nenotika, laiku viņa izmantojusi lietderīgi – devusies garās pastaigās un risinājusi krustvārdu mīklas.

Par LDC ideju – izveidot dzīvojamo māju vientuļiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pensionāriem – R. Būre atsaucās ļoti pozitīvi. Lai gan pati neietilpst projekta mērķgrupā, jo nav vientuļa, – viņa neprot būt vienaldzīga pret līdzcilvēku grūtībām. Rita pastāstīja, ka dzirdējusi par šādu dzīvojamo māju pieredzi kā ļoti veiksmīgu.