Par Vasarsvētku dievkalpojumu Liepājas Krusta draudzē 23.05.2021. un jaunāko informāciju

Bilde123

 

2021. gada 23. maijā Liepājas Krusta ev. lut. draudze Pirmajos Vasarsvētkos svinēja Neklātienes dievkalpojumu, kas, kā Covid ierobežojumu laikā ierasts, notika Zoom tiešsaistē. To vadīja mācītājs Kārlis Žols. Vēlāk Krusta baznīcā notika svētbrīdis, ko noturēja draudzes priekšniece un lektore Karīna Krieviņa, un – Agape mielasts. Draudze aizlūdza Dievu par visiem, kas cieš un kam ir grūtības šajā laikā, par VSAC “Iļģi” iemītniekiem, Veco ļaužu mājas svētbrīža dalībniekiem un – mācītāja Mārtiņa Urdzes pēdējo vēlēšanos. 

Noslēdzot svētbrīdi, ziņojumu daļā K. Krieviņa informēja, ka draudzes un Liepājas Diakonijas centra aktivitātes (Drēbju kamera, Veselības istaba u.c.), kuras pandēmijas laikā nenotiek, atsāksies, tiklīdz būs atbilstoši MK noteikumu grozījumi. Bet daļai aktivitāšu – āra dievkalpojumiem, “Talantu darbnīcai 2021” u.tml. – nepieciešams siltāks laiks.

Karīna informēja arī par draudzes padomes pieņemto lēmumu par to, ka līdz gada beigām draudzē ir sēru laiks, un – citu svarīgu informāciju. Tikmēr mācītāja emerita Gita Putce un K. Žols, kas ir jaundibinātās Sofijas draudzes mācītājs (dievkalpojumi notiek Ilzu baznīcā) labprāt ik pa laikam dievkalpojumus noturēs arī mums. Tāpat svētdienās vārda dievkalpojumos kalpo arī trīs draudzes lektori. 

Nākošajā svētdienā, 30. maijā Krusta draudzē attālināti notiks Svētās Trīsvienības svētku dievkalpojums, ko vadīs mācītāja emerita G. Putce, informācijai sekojiet līdzi vietnēs: www.kalpot.lv/aktivitates/nekla-tienes-dievkalpojumi un www.facebook.com/kalpot.lv.

 

Priecīgus Svētā Gara svētkus!