Par kristīgās dzejas dienu pasākumu Krusta draudzē

Kristīgās dzejas dienas Liepājā šī gada 1.septembrī sākās ar svinīgu un siltu “Baltās stundas” pasākumu Krusta baznīcā. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar svētbrīdi. Pēc aizlūguma M.Urdze jautāja dzejniekiem, kāpēc viņi raksta, kā arī, kāpēc viņi lasa dzeju. Vienbalsīgi tika atzīts, ka daļai sabiedrības dzīvi bez dzejas šodien grūti iztēloties, savukārt dzejnieki nespēj noklusēt savas izjūtas. Savus darbus lasīja un muzicēja – dažādu konfesiju autori un izpildītāji. 

Par viesmīlību un atsaucību Krusta draudzei, mācītājam, dzejniekiem un mūziķiem ar ziediem un dāvanām pateicās “Baltās stundas” lolotāja Ilga Auza. Pasākuma gaitā kā arvien viņa veltīja labus vārdus katram tā dalībniekam. I. Auza pastāstīja arī par savu tikšanos ar LELBāL arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti un viņa  dzīves draugu Veru Volgemuti Rozīti šī gada 25.augustā, kuras laikā tika pārrunāta 1.vispasaules latviešu kristīgās dzejas dienu iecere un kopā ar almanahu “Kāp mīlestības kalnā” nosūtīts ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem sirsnīgs aicinājums – ņemt dalību dzejas dienās un dzejas izlases veidošanā.

Pēc I. Auzas priekšlikuma par ieceri pārdomās dalījās Inga Audere. Pateicībā Dievam un draugiem viņa atgādināja, ka ideja radās pirms gada 1.Kurzemes novada kristīgās dzejas dienās, kur tā guva labu atsaucību.

Un tapa dzeja… Savus darbus lasīja – Imants Brancis, Liene Dzintare, Mirdza Grauduže, Ausma Gudriķe, Rasma Jonase, Karīna Krieviņa, Irma Markopa, Anna Rišmite, Elvīra Škubure, Dzidra Šmite, Rasma Vērniece, Inga Vlasova un Modris Zihmanis. I. Audere nolasīja Veltas Grozgales dzeju. Muzicēja – Ieva Birule uz flautas, Mirdza Grauduže pie klavierēm un Helga Krieviņa ģitāras pavadījumā dziedāja pašu komponētas dziesmas. Ilga Auza prezentēja Rasmas Jonases jauno, skaisto dzejoļu grāmatu bērniem “Peļu saime”.

Pasākuma izskaņā draugi sveica Imantu Branci un Mirdzu Grauduži dzimšanas dienās un turpināja sarunas sadraudzībā pie tējas.

Foto: I.Audere un K.Krieviņa

*
Trīsuļo sveces liesma.
Trīsuļo tauriņa spārns.
Trīsuļo debesīs dziesma.
Vārdus sirdīs ieraksta Dievs.
/Karīna Krieviņa/