Par Action Learning semināru 21.-22.02.2019.

2019.gada 21. un 22. februārī notika SEMPRE projektā paredzētais 3. seminārs par Action Learning (mācīšanos darbībā; programma TE>). To pasniedza Anete Nīlsena (Anette Nielsen) no Dānijas augstskolas Esbjergas UC Syd. 

Semināra pirmās dienas uzsvars bija uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā, bet otrās – uzsvars uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā. Programmas mērķi bija – padziļināti iepazīt spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” metodi; dalīties ar savu pieredzi ar konkrētām aktivitātēm un apspriest to ar visu grupu; sagatavot jaunas aktivitātes, pielietojot “Action Learning” metodes principus un lomas.

Pasniedzējas A. Nīlsenas stāstītais liecināja par to, ka problēmas cilvēkiem visur ir diezgan līdzīgas. To apstiprināja arī atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citu dalībnieku dalīšanās – ar savām aktivitātēm, pieredzi un mikroprojektiem – semināra turpinājumā. Domās dalījās gan SEMPRE projekta ilglaicīgi dalībnieki, gan jaunpienācēji.

Semināra otrajā dienā darba grupas turpināja risināt iepriekš aizsāktos jautājumus.
Viena no grupu vadītājām Iveta Liepa, kuru kā asistente uz pasākumu bija atvedusi māte – sacīja, ka, pateicoties projektam, atguvusi pārliecību par savu nepieciešamību sabiedrībai un spējām vēl darboties tās labā. I. Liepas vadītā grupa bija ļoti nopietni strādājusi jau iepriekš, apzinot problēmas, plānojot aktivitātes, sadalot un vērtējot grupas dalībnieku lomas un darbu, tādēļ pauda gatavību izvirzītos mērķus un uzdevumus īstenot arī pēc projekta noslēguma.

Par otrās grupas darbu pastāstīja Rūta Sakne, kura projektā piedalījās pirmo reizi. Grupa apzināja dalībnieku problēmas un spēcināja cits citu ar pieredzi un padomiem. Arī šīs grupas darbs bija nozīmīgs, uz nākotni vērsts.
Semināra dalībnieki pārrunāja jautājumu – kā turpināt ar mācīšanos darbībā pēc SEMPRE projekta beigām.

Pasākumu noslēdza atgriezeniskās saites sadaļa un apliecību izsniegšana dalībniekiem.

Prezentācija un foto – drīzumā.

Vēl par spēcināšanaapmācībām: 07.-08.06.2018. TE>; 25.-26.10.2018. TE>


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Informē biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.