Par konferenci “Stiprinot sadarbību” 25.01.2017.

phoca thumb m dsc 0879 small

Medzes kultūras namā 2017.gada 25.janvārī norisinājās konference “Stiprinot sadarbību”, ko organizēja Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar Grobiņas novada pašvaldības Sociālo dienestu. Konference bija veltīta tēmai, kā veicināt līdzdarbošanos, kāds atbalsts nepieciešams sociālajā sfērā, kā uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību.

Liepājas Diakonijas centrs 2015. gadā uzsāka līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). SEMPRE vēlas spēcināt sociālos pakalpojumus lauku teritorijās Baltijas jūras reģionā. Sociālo pakalpojumu sniedzējus projekta laikā iedrošinās un apmācīts iesaistīt gala lietotājus – tātad izstumto grupu piederīgos (piemēram, vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām) sociālo pakalpojumu attīstībā un sniegšanā.
 
Projekta pirmais solis sadarbībā ar Latvijas Universitāti bija pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados – Grobiņa, Priekule, Rucava – un Liepājā. Balstoties uz pētījumu, kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novados realizēs trīs mikroprojektus. Šajā procesā iegūtās mācības tiks apkopotas “Spēcināšanas rokas grāmatā”, kas palīdzēs sociālo pakalpojumu sniedzēju personālam praktiski iesaistīt gala lietotājus. Konferences dalībniekus iepazīstināja ar šī pētījuma rezultātiem.
 
Pasākuma laikā bija ne tikai stāsts par projektu SEMPRE, bet savā pieredzē un labajā praksē dalījās Liepājas Reimatiķu biedrība, kuras dalībnieki regulāri vingro un lika izvingroties arī sanākušajiem. Liepājas Neredzīgo biedrība dalījās pieredzē, kā sevi nodarbināt ar rokdarbiem un iepazīstināja ar tapošanas paņēmienu, kas ir adīšana uz “grābekļa”. Arī to varēja izmēģināt un rokdarbus apskatīt. Liepājas Diakonijas centrs stāstīja par “Domino” tirdziņu, kur var iegādāties cilvēku ar īpašām vajadzībām radītus rokdarbus, ļaujot šiem cilvēkiem ne tikai justies vajadzīgiem, bet arī nopelnīt pāris eiro pie pensijas.
 
Mūsu novadnieks Andris Leimants uz Medzi bija atvedis parādīt savas karotīšu un dakšiņu, atslēgu, sērkociņ kastīšu un nozīmīšu kolekcijas, kas izvietotas viņa paša veidotajos koka koferos. Viņš arī sanākušos aicināja ciemos pie sevis uz Grobiņas pagastu, lai apskatītu koka skulptūras, kas izvietotas viņa sētā, kā arī dažādu dzelzs darbarīku kolekciju. Vīrietis atzina, ka brīžiem aizmirst, kur mājās televizors un kāds telefona numurs, bet mežā gan katru līko koku atceroties. Kopš 1989. gada Andris ir zaudējis vienu roku, bet dažreiz arī to aizmirstot, jo nav jau laika mierā sēdēt – jāveido senlietu krātuve. Sanākušos pārsteidza arī video filmiņa, ko par Andra darbiem izveidojusi Ruta Grīnberga. Viņa pirms pieciem gadiem datorā lejuplādējusi programmu Photoshop un sākusi darboties. Rezultāts iepriecināja visus sanākušos. Ruta arī vēlēja, nesēdēt un nesūdzēties, bet darīt un apgūt jaunas lietas. 

Fotogaleriju sk. te>

Par konferenci medijos: Grobiņas novads TE un TE, youtube.lv, ReKurZeme


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1