Par apmācībām “Saproti informāciju”

22. un 29. februārī Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notika medijpratības darbnīcas senioriem. Apmācībās “Saproti informāciju” galvenais uzsvars tika likts uz to, kā pārbaudīt informāciju un mācīties, kā neiekļūt krāpnieku lamatās, kā arī kā mācīties analizēt informāciju dažādos medijos. Dalībniekiem bija iespējas diskutēt, uzdot jautājumus un dalīties pieredzē. Apmācības bija labi apmeklētas un, kā atzina dalībnieki, ļoti aktuālas un noderīgas. Vadītāja bija “Kurzemes NVO centrs” atraktīvā komunikācijas koordinatore Kristīne Jonova.