Par apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēgumu 12.08.2020.

PN1

 

Projekta “SEMPRE Accelerators” apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēgums notika 2020. gada 12. augustā. Pasākuma moderatore šoreiz bija projekta Veicinātāju komandas (VK) dalībniece Velga Lībeķe. 

 

PN


Novērotājas – pēc Sociālās spēcināšanas apmācību parauga – Maija Kāpostiņa un Dace Šukste. Sākumā, kā ierasts, notika paredzētās nodarbības.

 

NP2

 

Pirmajā daļā pasniedzēja Daiga Gabrūna rādīja vingrojumus veselībai.

 

PN3


 Pēc garšīgām pusdienām pasniedzēja Aija Cinkmane stāstīja, kur atrast labas receptes.

 

NP9


Arī šoreiz dalībnieki atbildēja uz jautājumiem, kas nodarbībās katram paticis labāk. Apmācības noslēdzās ar apliecību svinīgu izsniegšanu dalībniekiem, ko vadīja projekta VK pārstāvji no Liepājas Diakonijas centra – Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa. 

 

Klātesošos uzrunāja arī Rucavas Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska (pirmā no kreisās puses).

 

NP4


Dalībnieki pateicās par noderīgajām apmācībām un pauda nožēlu, ka tās jau beigušās. Par vērtīgu visi atzina arī  praktisko daļu – pasniedzējas Intas Pērkones vadībā ikreiz palīdzēt gatavot pusdienas, kam dalībnieki labprāt atsaucās.

 

NP5

 

Svētku tortes autore – Inta Pērkone

 

Foto un info: projekta VK dalībniece Videga Kāpostiņa 

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo