Par atbalsta grupas tikšanos 19.07.2017.

2017.gada 19.jūlijā Grobiņas nodaļas Latvijas Sarkanā Krusta telpās, Lielajā ielā 78, Grobiņā notika Vietējā sadarbības tīkla (VST) Grobiņas atbalsta grupas tikšanās. Tajā piedalījās: Grobiņas Sociālā dienesta darbinieki, Grobiņas Sarkanā Krusta darbinieki, atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieki un interesenti; Liepājas Diakonijas centra (LDC) darbinieki (dalībnieku sarakstu sk. LDC). Sanāksmi vadīja Mārtiņš Urdze.

Darba kārtības jautājumi bija: informācija par šī brīža situāciju un paveikto; turpmākās darbības plānošana; idejas par mikroprojektu. I. Mangale un A. Leimants pastāstīja par līdzšinējām aktivitātēm, Lieldienu un Jāņu kopīgu svinēšanu, sadraudzības veidošanu, notikušajām sapulcēm.

Klātesošie apliecināja, ka kopīga tikšanās un darbošanās ir nepieciešama. Katrs īsumā iepazīstināja ar sevi un savām prasmēm, pastāstīja, ko noderīgu varētu darīt citu labā, piemēram – iemācīt šūt, zīmēt un noformēt plakātus, reklāmas, adīt, kopīgi gatavot ēst, apmainīties ar kulinārijas receptēm u.tml.

Kāda jauna sieviete ar īpašām vajadzībām sacīja, kā jūtas ļoti vientuļa un nezina, ko varētu sniegt sabiedrībai, bet labprāt darbotos kopā ar visiem.

Sarunu gaitā dalībnieki, lielā attāluma dēļ, nolēma veidot divas atsevišķas atbalsta grupas – Grobiņā un Bārtā. Tika izvēlēti līderi abām grupām.

Kāda dalībniece no Bārtas piedāvāja tikšanās reizēm savu māju, bet grupas biedrei invalīdu ratiņos – šujmašīnu un iespēju pamācīties šūt.

Sanāksmes turpinājumā M. Urdze pastāstīja par mikroprojekta ideju un iespējām.

Dalībniekiem ir dažādas idejas, kuras jāapspriež un jāvienojas par vienu kopīgu. Tam vēl nepieciešams laiks.

Urdze pastāstīja arī, kā mazo grupu tikšanās pareizi organizēt. 

Sarunu rezultātā dalībnieki nonāca pie šādiem secinājumiem un lēmumiem:

– lai varētu kopīgi risināt jautājumus, vispirms nepieciešams vienam ar otru tuvāk iepazīties, tāpēc jāsāk kopīgas aktivitātes;

– tuvākā tikšanās grobiņniekiem notiks pēc divām nedēļām – kopā gatavos kūku;

– nākošajā sanākšanas reizē abas grupas – Grobiņas un Bārtas tiksies pie A. Leimanta un vārīs “cirvja zupu”;

– Bārtas grupa pulcēsies pēc nedēļas 25.07. mājās pie bārtinieces;

– pēc laika Grobiņas VST atkal organizēs kopīgu tikšanos, lai apkopotu idejas par mikroprojektu.

 

Publicēja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1