Par bloga autori

Kristīta 14.02.2004.,  iesvētīta 18.04.2004. LELB Liepājas Lutera ev. lut. draudzē. No 2009. g. novembra – Liepājas Krusta ev. lut. draudzē.

Par Ingas radošo darbību te>