Par dalību “SEMPRE Accelerators” aktivitātēs – Rucavas mikroprojekta VK pārstāve Velga Lībeķe

PN

 

Par dalību “SEMPRE Accelerators” aktivitātēs šoreiz stāsta Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) pārstāve Velga Lībeķe. Šajā publikācijā – par ēnošanas pasākumiem, tikšanos ar projekta Igaunijas partneriem un apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēgumu.  

 

Par ēnošanu

Pēc Covid-19 ārkārtas situācijas VK pārstāves no Rucavas – Videga Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste vispirms piedalījās divās ēnošanās: Liepājas Diakonijas centrā (LDC) 2020. gada 21. jūlijā un biedrībā “Radi Vidi Pats” 31. jūlijā. Diakonijas centrā ēnotājas piedalījās paplašinātajā valdes un darbinieku sapulcē, kur ieguva vērtīgu pieredzi no pārrunām par dažādām ikdienas situācijām, iepazinās ar LDC nodarbībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām u.c. svarīgu informāciju. Savukārt biedrībā “Radi Vidi Pats” viņas vairāk uzzināja par darbu ar jauniešiem ar dažādām problēmām, kā arī ar īpašām vajadzībām; par darbu ar cietumniekiem, lai pēc soda izciešanas viņi varētu pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā; par veloriteņu darbnīcu u.c. 

Par tikšanos ar projekta “SEMPRE Accelerators” Igaunijas partnera pārstāvjiem

2020. gada 8. augustā VK Rucavas pārstāves – V. Kāpostiņa, V. Lībeķe un D. Šukste piedalījās LDC organizētā tikšanās pasākumā ar projekta “SEMPRE Accelerators” Igaunijas  partnera  četriem pārstāvjiem, kuri bija ieradušies, lai iepazītos ar projekta norisēm Liepājā.  

Katrs no viesiem pastāstīja par savu darbību, arī par darbu ar cietumniekiem. Igaunijā baznīcas ir mazāk apmeklētas nekā Latvijā, līdz ar to ticis domāts, kā attīstīt gan draudžu, gan sabiedrības dzīvi, tādēļ izveidojuši Dienas centru – māmiņām ar bērniem, jauniešiem un pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kur notiek nodarbības, kurās izgatavo dažādas noderīgas lietas arī pārdošanai. Igauņu partneri līdzīgi kā Liepājas Diakonijas centrs cenšas uzklausīt cilvēku vajadzības un strādāt attiecīgi šajā virzienā. Piemēram, pēc apmeklētāju vēlmēm ir izveidota neliela bibliotēka, kur lasīšanai var izvēlēties grāmatas.

“SEMPRE Accelerators” Rucavas mikroprojekta VK pārstāves tikšanās laikā iepazīstināja viesus ar savu darbību Rucavas atbalsta grupās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: V.Kāpostiņa – ar to, kā tika izveidotas un darbu uzsāka projekta atbalsta grupas Rucavā; V. Lībeķe – ar ES pārtikas pakām; D. Šukste – ar “Lēti, garšīgi, veselīgi” apmācībām un izdevumiem “Recepšu burtnīca” Nr. 1 un Nr. 2. Topošajam jaunākajam izdevumam receptes jau savāktas un gaida izdošanu.  

Igauņu pārstāvji vizītes laikā apmeklēja baznīcu, LDC telpas; iepazinās arī ar cilvēku ar īpašām vajadzībām rokdarbiem – māla izstrādājumiem, mozaīkām u.c. “Domino tirdziņa” piedāvājumiem. 

 

Par apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēgumu

Par “SEMPRE Accelerators” projekta ietvaros Rucavā organizēto apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” noslēgumu, kas notika 12.08.2020., V. Lībeķe kā nodarbības vadītāja pastāstīja, ka tā notika trīs daļās. Pirmajā daļā tika atkārtoti un nostiprināti vingrojumi veselībai (pielikumā), ko sporta skolotāja Daiga Gabrūna rādīja jau iepriekšējā nodarbībā.

 

Otrajā daļā bija pusdienas, kuru gatavošanā piedalījās nodarbības dalībnieki – paši mizoja un sagatavoja produktus un palīdzēja pasniedzējai Intai Pērkonei pagatavot veselīgu ēdienu. Pēc tam pasniedzēja Aija Cinkmane pastāstīja, kur iespējams atrast labas receptes. 

Trešajā daļā projekta vadītāji no LDC – Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa izsniedza visiem apliecības par dalību apmācībās. Klātesošos uzrunāja arī Rucavas Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska. Svinīgās daļas noslēgumā galdā tika likta lielā kūka.

 

Foto: VK pārstāve Videga Kāpostiņa

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo