Maija Kāpostiņa: “Jebkuras zināšanas ir vērtība.”

 Ruc21

M. Kāpostiņa (pirmā no labās puses) “Lēti, garšīgi, veselīgi” nodarbībā; foto no dalībnieku pers. arhīva 

 

Maija Kāpostiņa strādā par aprūpētāju veco ļaužu namā, kur sanāk gatavot arī ēdienu, tāpēc vienmēr jādomā – ko pagatavot. Par projekta “SEMPRE Accelerators” apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” viņa atzīst, ka tās ir interesantas, aizraujošas un noderīgas.

 

Daudz ko no pasniegtā Maija zinājusi jau iepriekš, vecāki viņai devuši labas uztura mācības prasmes dzīvei. Šis projekts palīdzēja tās nostiprināt un uzzināt noderīgas nianses. Piemēram, jaunums bijis tas, ka manna nav pārāk veselīgs produkts. Iepirkumu sarakstu uz nedēļu viņa sastādījusi jau agrāk. 

 

Uzturā dalībniecei  patīk dažādība. Šobrīd ēd pašas izaudzētos dārzeņus – ziedkāpostus, gurķus u.c. Interesantākās receptes nodarbībās bija plovam un saldajiem ēdieniem, atšķirīgas no tradicionālajām. Jaunas  receptes Maija meklē arī internetā.

 

Publiskās runas nodarbības M. Kāpostiņa tāpat atzīst kā noderīgas. Jebkuras zināšanas ir vērtība.

 

Par kopā būšanu projektā, – viņa sevi raksturo kā introvertu, labprātāk rosās savās mājās, adot zeķes ziemā vai ravējot dobes vasarā, – derīgi ik pa laikam no mājām izrauties, ja tas ir kas nopietns. Tikai papļāpāt – Maijai nepatīk.

 

Arī citi projekt“SEMPRE Accelerators” apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” dalībnieki par nodarbībām izsakās atsaucīgi. 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo