Par dalību “SEMPRE Accelerators” projektā – Rucavas sociālā dienesta pārstāve Ligita Freimane

Accelerators iepazist 2

L. Freimane (no kreisās puses) “SEMPRE Accelerators” iepazīšanās semināra, 10.09.2019., kopīgā trīs ogu krūmu stādīšanā – ieceres vizualizācijai.

 

Kamēr projektā “SEMPRE Accelerators”, Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, klātienes apmācības “Lēti, garšīgi, veselīgi” nenotiek, uz nelielu sarunu par projekta norisēm aicinājām Rucavas novada sociālā dienesta pārstāvi Ligitu Freimani, kura ir arī projekta Veicinātāju komandas pārstāve.

 


– Tā kā Jūs noorganizējāt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vairākas atbalsta grupas Rucavā un iesaistījāt viņus dažāda veida nodarbībās un šī projekta nodarbībās [sk. TE>], lūdzu, nedaudz pastāstiet par norišu sākumu?

– Sākumā motivēt šos cilvēkus nebija viegli. Lielākā daļa no viņiem sēž mājās, nekur no tām neizkustas un nelabprāt to vēlas. Pirmā ideja bija: saaicināt visus kopā tāpat – uz kafiju. Pēc tam – ka varētu kaut ko kopā darīt. Sākām veidot atbalsta grupas. Devāmies pārgājienā brīvā dabā. Organizējām nodarbības. Ir arī tādi, kas vairs nenāk. Citi nevar sagaidīt nākamo tikšanos, nākamo nodarbību.

– Kādu atbalstu projekta dalībnieki saņēma Covid-19 ierobežojumu laikā?

– Turpinājām sazināties telefoniski, uzturēt uzmundrinošas sarunas. Atgādinājām, lai neviens nekur bez vajadzības nebrauc, jo Rucavā un Nīcā saslimšanas gadījumu ar šo vīrusu nav.

– Ko dalībnieki saka par apmācībās “Lēti, garšīgi, veselīgi” iegūtajām zināšanām – kā tās viņiem noder ikdienā?

– Daudziem patīk. Citi meklē līdzīgas receptes un gatavo. Tie, kam svarīgs katrs cents, iepērkas ar sarakstu. Tā ir vieglāk.

– Kādas ir Jūsu domas par “SEMPRE Accelerators” projektu, par sadarbību ar Liepājas Diakonijas centru un citiem partneriem?

– Projekts ir izdevies. Cilvēkiem vajag zināt par veselību – ko labāk ēst, no kā atturēties. Sadarbība arī ir ļoti izdevusies. Viss noorganizēts, izdarīts.

– Liels paldies Jums par atsaucību un svētīgo darbu! Veiksmi arī turpmāk!

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”. Foto: Mārtiņš Urdze.

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo