Par darba grupas tikšanos 08.06.2017.

2017. gada 8. jūnijā notika reģionālā sadarbības tīkla darba grupas tikšanās Rucavas pagasta mājā Sociālā dienesta telpās. Liepājas Diakonijas centra pārstāvji tikās ar Rucavas Sociālā dienesta darbiniecēm un pārstāvi no atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Rucavas sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska iepazīstināja ar Rucavas Sociālā dienesta darbiniecēm un izrādīja telpas. Viņa pastāstīja par cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas darbību, kas tika izveidota pēc Diakonijas centra organizētās konferences “Stiprinot sadarbību” pagājušā gada novembrī. Notiek regulāras tikšanās, deokupācijas u.c. praktiskas nodarbības, ekskursijas. Ļoti iecienītas ir ēdienu gatavošanas nodarbības. No Liepājas Diakonijas centra kā atbalsts sociālajam dienestam pa laikam varētu būt humānā palīdzība apģērba veidā – pusaudžu un vīriešu apģērbi un apavi. M. Urdze pastāstīja par iespējām piedalīties mikroprojektā. Tika pārrunātas iespējas un idejas, kas varētu būt noderīgas mikroprojektam. Tās tiks apkopotas un konkretizētas nākošajās Rucavas atbalsta grupas tikšanās reizēs.

 


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1