Par Diakonijas dienu Nīcā

20.aprīlī Nīcas ev. lut. draudzē notika diakonijas diena. Tā tika rīkota, lai draudzes locekļiem, sevišķi gados vecākiem un tiem, kuriem ir īpašas vajadzības, būtu iespēja būt kopā kristīgā sadraudzībā, kā arī lai draudzē nostiprinātu apziņu par diakonijas darba nozīmi un nepieciešamību. Diakonijas diena iesākās ar mācītāju Mārtiņa Urdzes un Arvīda Bobinska vadītu svētbrīdi Nīcas baznīcā.

Pēc svētbrīža klātesošajiem bija iespēja aplūkot rokdarbu izstādi, – zeķes, cimdus, šalles, no auduma veidotus ziedus un citus darinājumus.

Darbu autori ir Ieva Ķergalve, Olga Reķēna, Modrīte Stūre un interešu kopa „Aizjomietes”. Visām autorēm tika veltīti daudz atzinīgi vārdi. Pēc tam sekoja neliels sadraudzības mielasts, kura laikā mācītājs Mārtiņš Urdze pastāstīja par Liepājas diakonijas dažādām aktivitātēm.

Bija arī iespēja paklausīties Latvijas Bībeles biedrības izdotu disku ar Bībeles lasījumiem. Paldies visiem, kuri deva savu ieguldījumu šīs diakonijas dienas norisē!

Māc. Arvīds Bobinskis