Par dievkalpojumu 27.06.2021. ar mācītāja Žola viesošanos

KZ5

 

2021. gada 27. jūnijā klātienē vadīt svētdienas dievkalpojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē bija atsaucies LELBP Sofijas draudzes mācītājs Kārlis Žols. Svētrunas tēma bija no Marka evaņģēlija 5. nodaļas 21.–43. pantam – par divām dažādām dziedināšanām.

K. Žols vērsa klātesošo uzmanību, ka arī slimībā un vājumā esošiem iespējams pieredzēt Kristu.
“Nereti, varbūt tieši tās ir situācijas, kas mums dotas, lai mēs pieredzētu un citiem kaut ko parādītu no tā, kā Dieva spēks darbojas, ” viņš teica. 

Mācītājs sprediķī pauda atziņas, ka “šie abi dziedināšanas stāsti norāda, ka vismaz savā ziņā dzīve patiešām ir cīņa. Tā ir cīņa gan par sevi, gan par citiem, par tā pastāvēšanu, ko Dievs ir nolicis šajā pasaulē, par Dieva dotas dzīvības tiesībām. Mūsu ticība tiek piepildīta, kad mēs par to pastāvam, nevis, kad kaut ko deklarējam vārdos,” to arī vēlot ikvienam no mums pieredzēt.

 

Sprediķi K. Žols noslēdza ar domu, ka “mums katram neapšaubāmi ir savas vajadzības, bet mēs katrs arī varam dot tiem, kas mums apkārt. Tā, arī paši esam dziedinošs spēks, Kristus darbarīki, Kristus rokas.” Sprediķa teksts – pielikumā.

 

KKK

 

Ziņojumu laikā Krusta draudzes priekšniece Karīna Krieviņa klātesošos informēja par to, ka Liepājas Diakonijas centrā otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 11.00-14.00 atsāk darboties Drēbju kamera. Pēc Covid-19 ārkārtas stāvokļa atcelšanas pamazām atsākas arī projekta “Talantu darbnīca 2021” nodarbības gan Krusta baznīcas mazajā zālē, gan dārzā.

 

Draudze piekrita K. Krieviņas priekšlikumam, ka turpmāk klātienes dievkalpojumi mācītāju vadībā baznīcā varētu notikt vidēji divas svētdienas mēnesī plkst. 15.00; pārējās svētdienās, kā ierasts, notiks draudzes lektoru vadīti neklātienes dievkalpojumi – svētbrīži Zoom tiešsaistē no plkst. 12.00 (informāciju sk. https://www.kalpot.lv un https://www.facebook.com/kalpot.lv) un pēc tam Krusta baznīcā no plkst. 13.30 līdz 15.00, ar Agapes mielastu.

 

Svētdien, 04.07.2021. neklātienes dievkalpojumu plkst. 12.00 vadīs LELBP mācītāja emerita Gita Putce.

 

Priekšniece arī pateicās cilvēkiem, kuri, apmeklējot mācītāja Mārtiņa Urdzes piemiņas vietu, aplaista uz kapa stādītos augus, ar līdzpaņemto ūdeni, kas karstajā laikā ļoti nepieciešams, un – atgādināja par iespējām ziedot M. Urdzes pēdējās vēlēšanās īstenošanai.

 

Dievkalpojuma lūgšanā draudze aizlūdza par savām vajadzībām un tiem, kas dzīves grūtībās. Pēc dievkalpojuma K. Krieviņa draudzes vārdā pateicās Kārlim Žolam par pastāvīgo atsaucību un atbalstu. Viņš atbildēja, ka apciemo mūs ar prieku.

 

Dziesmu skanējumu šajā dievkalpojumā nodrošināja draudzes ērģelnieks Kārlis Ikaunieks.