Par dievkalpojumu 28.08.2022. ar mācītājas Gitas Putces un mūziķu apvienības “Debesu rati” piedalīšanos

2022. gada 28. augustā svētdienas dievkalpojums Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika klātienē. To vadīja LELBP mācītāja-emerita Gita Putce. Sprediķis bija par cilvēka dzīvi un Dievu, par dziesmām. Par Dieva atzīšanu. Garīgas dziesmas dievkalpojumā izpildīja slavētāju apvienība “Debesu rati” no Septītās dienas Adventistu Baznīcas Liepājas draudzes. 

Debesu rati1
Ziņa un foto: Fēlikss Kovaļišins