Par dievkalpojumu Krusta draudzē 10.10.2021., ar mācītājas Gitas Putces piedalīšanos

dievkalp4

2021. gada 10. oktobrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes neklātienes dievkalpojumā kalpoja mācītāja emerita Gita Putce. Pēc tam klātesošie dalījās pārdomās par sprediķi (pielikumā) un pateicās mācītājai Gitai par viņas atbalstu Krusta draudzei. Dievkalpojumā muzicēja Helga Mazure. Ziņojumu daļā Karīna Krieviņa vispirms informēja par turpmākajiem dievkalpojumiem, kā tos ieplānots organizēt, sekojot līdzi valdības lēmumiem un to izmaiņām Covid-19 ārkārtas situācijā.

 

31. oktobrī atzīmēsim Reformācijas 504. gadadienu. 30. oktobrī Krusta draudzē, sadarbībā ar Latvijas Vienoto Brāļu draudzi, paredzēta Brāļu draudzes diena ar mācītāja Gundara Ceipes ievadvārdiem un svētbrīdi, ar lekcijām (Karīna Krieviņa “Liepājas Krusta draudzes vēsture”; Maija Meiere-Oša “Kurzemes brāļi un māsas kā ebreju glābēji II Pasaules kara gados” (Liepājas Betlēmes draudze),; Verners Šteinbergs “Kurzemes Brāļu draudze un Padones atmoda”; Ināra Avotiņa “Smaiži – skats nākotnē”, Toms Bringulis “Brāļu draudzes mantojums Latvijas Kristīgajā radio”; Gundars Ceipe “Par Brāļu draudzes misiju un attīstību”), Nila Goiževska (čells) un Vernera Šteinberga (ģitāra) muzikālo sniegumu, kā arī brāļa Žaņa Eilenberga kapa vietas apmeklējumu un lūgšanu Liepājas Līvas kapos. Tiks izziņots, kā pasākums noritēs ārkārtas apstākļos. Izmaiņas būs arī Liepājas Diakonijas centra pulciņu darbībā.

 

Sekoja aizlūgums par Krusta draudzes māsu Ainu Grosmani, kura aizgāja mūžībā 6. oktobrī ap plkst. 23.00 Gramzdas pansionātā un tika apbedīta 9. oktobrī Liepājas Ziemeļu kapos. Atceroties Ainu, Karīna sacīja: “No viņas var mācīties spēku un kurzemniecisko spītību, izdarīt to, kas iecerēts, neskatoties uz ārējiem šķēršļiem vai apstākļiem. Aina bija vienkāršs, labestīgs un sirsnīgs cilvēks. Mārtiņrozes, ko Aina iestādīja pie mācītāja Mārtiņa Urdzes kapa, zied vēl tagad. Dažādos gadalaikos vērojot viņas dēstītos ziedus baznīcas dārzā, vēl ilgi atcerēsimies viņas rosīšanos starp puķēm gan savā piemājas, gan baznīcas dārzā. A. Grosmane ir pieminēta arī LELBP “Baznīcas Gadagrāmatā 2021” kā viena no draudzes cilvēkiem, kuru iniciatīvai pateicoties Krusta baznīcas dārzā tika iestādīti jauni augi un košumkrūmi. [K. Krieviņas apraksts]. Lai gaišs ir viņas ceļš uz mūžību!” Ainas piemiņai tika nodziedāts 543. dziesmas “Augšā aiz zvaigznēm” 1. pants. Ziņojumu noslēgumā Karīna atgādināja arī par epidemioloģiskās drošības pasākumiem draudzē un Diakonijā. Pēc tam klātesošie vienojās draudzes lielajā lūgšanā. 

 

Dievkalpojuma norisi Zoom nodrošināja Fēlikss Kovaļišins.