Par draudzes ārkārtas kopsapulci 05.08.2018.

dr1

2018.gada 5.augustā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes (turpmāk – draudze) ārkārtas kopsapulce, kuras dienas kārtība (sk. pielikumāsavlaicīgi draudzes locekļiem tika izziņota. Sapulces sākumā draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze informēja par pašreizējo situāciju tiesvedībā ar LELB par draudzes īpašumiem un par attiecībām ar LELBāL – ka no draudzes puses noteiktos jautājumos tās ir nogaidošas, draudze pagaidām nepiedalās LELBāL kopēju lēmumu pieņemšanā līdz būtisku jautājumu noskaidrošanai, bet ticības jautājumos attiecības turpinās kristīgā sadraudzībā. 

 Sapulces turpinājumā ar nelielu precizējumu tika pieņemti draudzes mērķi, kurus cītīgi bija izstrādājusi pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi: 

Draudzes mērķi:

   1. Apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš.

   2. Izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem.

   3. Iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo, – sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

dr2

Mācītājatgādināja, ka vajadzības gadījumā šie mērķi var tikt papildināti un pilnveidoti.

Idejas par to, kā šos draudzes mērķus realizēt, tika paustas un apkopotas vairākās darba grupās, kuru vadītāji rezultātus prezentēja draudzei. Nākamais izskatītais sapulces jautājums bija: attiecības ar LELBāL – ko draudze var piedāvāt, kas mums ir vajadzīgs, kā varam sadarboties. Arī izskanēja vairāki priekšlikumi. Starp dažādiem jautājumiem tika pieminēta draudzes gaidāmā 90 gadu jubileja šī gada 30. septembrī un tradicionālie Ābolsvētki 6.oktobrī. Visi gaidīti ar idejām un praktisku atbalstu svētku norisei.

Sapulci vadīja M.Urdze; izziņoja, mērķusagatavoja un protokolēja F.Kovaļišins.