Par ēnošanu “SEMPRE Accelerators” projektā – Videga Kāpostiņa

RVP1

 

“SEMPRE Accelerators” projektā notika arī plānotās ēnošanas. No Rucavas piedalījās projekta Veicinātāju komadas (VK) dalībnieces: Videga Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste. Pirmajā reizē ēnošana notika Liepājas Diakonijas centrā 2020. gada 21. jūlijā. Kā informēja V. Kāpostiņa, pasākums sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Sekoja iepazīšanās. Pēc tam pārstāves piedalījās Krusta draudzes un diakonijas darbinieku sapulcē, vērojot un uzklausot notiekošo, un rada arī atbildes uz saviem jautājumiem – kā darboties turpmāk.

 


Otrā ēnošana 2020. gada 31. jūlijā tika rīkota biedrībā “Radi Vidi Pats”. To pasniedza Linda Ulāne. Viņa pastāstīja, kā iesaistījusies “Radi Vidi Pats”. Linda nodarbojas ar bērnu nama bērniem, kas slimo ar autismu u.c., organizē šiem bērniem iespēju mācīties ārzemēs, kā arī – bērniem no ārvalstīm iegūt pieredzi šeit.

 

“Radi Vidi Pats” ar viņas iniciatīvu darbojas drēbju apmaiņas punkts. Linda pastāstījusi arī par savu darbu cietumā, lai ieslodzītie, pēc soda izciešanas, varētu integrēties sabiedrībā. L. Ulāne atzina, ka viņai patīk projektu un ar tiem saistītu finanšu dokumentu sagatavošana. Un viņa rūpējas arī par to, lai nerastos vai lai tiktu novērstas konfliktsituācijas.

 

Kā Videga sacīja: “Linda mūs “aizdedzināja”. Mums radās jaunas idejas, kuras mēs varētu īstenot savā darbībā. Abas ēnošanas dienas bija vērtīgas. Ļoti ieinteresēja arī radošās nodarbības LDC cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un “Domino” tirdziņš.”

 

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, foto: Karīna Krieviņa

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo