Par ievadsemināru spēcināšanā 07.-08.06.2018.

di1

2018.gada 7. un 8. jūnijā SEMPRE projekta ietvaros Liepājas Diakonjas centrs rīkoja ievadsemināru spēcināšanas apmācību programmā, kurš notika Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē. To vadīja vieslektore no Dānijas augstskolas Gundija Šrētere Johansena (Gundi Schrötter Johannsen). 

7.jūnijā semināra pirmās dienas uzsvars bija uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā. 

Semināra ievadam sekoja tēmas “Spēcināšanas koncepcija un mācīšanās darbībā metode” apskats. Pēc tā savā pieredzē ar aktivitātēm un/ vai mikroprojektiem un to idejām dalījās projektā iesaistītās atbalsta grupas (Bārta / Durbe / Grobiņa / Liepāja / Priekule / Rucava) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Biedrības “Radi Vidi Pats” projektu vadītāja Agata Babina dalījās spēcināšanas pieredzē darbā ar jauniešiem, kas nekur nemācās, un kādas apmācību iespējas biedrības īstenotie projekti viņiem piedāvā. Uzņēmējs Jānis piedāvāja projekta mērķa dalībniekiem izveidot tīmekļa vietnes, kur tie varētu piedāvāt savu izgatavoto produkciju. Ingrīda Liepa no Grobiņaarī pastāstīja par pieredzi spēcināšanā. Iespēja izteikties tika dota visiem. 

di2

Par dzirdēto semināra vādītāja G. Š. Johansena izteicās atzinīgi, piebilstot, ka šī SEMPRE projekta īstenotāji un dalībnieki jau attīsta tādas aktivitātes, ko citi Dānijā tikai sāk un var smelties pieredzi. Viņa uzsvēra spēcināšanas būtisko lomu to cilvēku dzīvēs, kas nonākuši dažādās grūtībās. Spēcināšanas darbu sarežģī arī tas, ka ne katrs, kuram tā nepieciešama, jūtas gatavs to pieņemt, ja netic, ka tā var palīdzēt izkļūt no šķietami bezcerīgām dzīves situācijām, kam ir daudz arī pozitīvu piemēru. Pasniedzēja atzīmēja, ka cilvēkiem ar invaliditāti ļoti svarīga ir ārstu labvēlīga attieksme. Viņa izstāstīja arī kādu aizkustinošu piemēru par ārstes lielu uzticēšanos vienai psihiatriskās slimnīcas pacientei, kura to novērtēja ar apzinīgumu. 

Pēc pusdienām notika darbs grupās, kā arī tā prezentēšana un apspriešana. Sekoja sagatavošanās otrām apmācībām par mācīšanos darbībā. 

Noslēgumā ievadsemināra dalībnieki apmeklēja vienu no atbalsta grupu vietām. Ievadsemināra pirmās dienas mērķi: (1) iepazīstināt ar spēcināšanas koncepciju un ar mācīšanās darbībā metodi kā pamatu turpmākajām apmācībām un (2) pārdomāt kā spēcināšanas koncepciju un mācīšanās darbībā metodi var iedzīvināt atbalsta grupu praksē – tika veiksmīgi sasniegti. 

Ievadsemināra otrajā dienā, 8.jūnijā, uzsvars bija uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā. 

Pēc dalībnieku reģistrācijas, kafijas, iepazīšanās un kārtējā ievada, pasniedzēja turpināja apskatīt tēmu “Spēcināšanas koncepcija un mācīšanās darbībā metode”. 

Arī otrajā dienā ievadseminārs noritēja atbiltoši paredzētajai darba kārtībai (sk. TE>) un tika sasniegti plānotie mērķi: (1) iepazīstināt ar spēcināšanas koncepciju un ar mācīšanās darbībā metodi kā pamatu turpmākajām apmācībām; (2) ierosināt profesionālu diskusiju par to, kā mēs saprotam mērķa grupas iesaistīšanu no viņu skatu punkta un kā to var lietot sociālo pakalpojumu sniedzēju praksē (Dānijas pieredze); (3) pārdomāt, kā spēcināšanas koncepciju un mācīšanās darbībā metodi var iedzīvināt vietējo sociālo pakalpojumu sniedzēju praksē. 

Prezentācijas no semināra šīs publikācijas pielikumos: (1) angļu valodā, (2) latviešu valodā – tulk. Anna Broka (Vidzemes Augstskola).

Mācību video no semināra (angļu val.):

– Jauna izpratne sociālajā darbā TE> 

– Mācību programma TE>

 

Semināra tulkošanu no angļu valodas nodrošināja A. Babina. 

Semināra turpinājums paredzētšī gada rudenī. Par dalību seminārā būs iespēja saņemt apliecinājumus ar attiecīgo stundu skaitu. 

Tikšanās dalībnieki piekrita, ka informācija tiks apkopota un publicēta tīmekļa vietnes kalpot.lv SEMPRE projektam paredzētajā sadaļā.

Foto: (1) no labās puses G. Š. Johansena un A. Babina; (2) semināra dalībnieki.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Info: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.