Par Jaunliepājas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci 19.06.2019.

men1

19.jūnijā Liepājas Diakonijas centrs (LDC) organizēja Jaunliepājas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu “Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā”. Pasākums notika “House of Hope” (Cerības mājā).


Pasākuma ievaddaļā klātesošos uzrunāja LDC vadītājs Mārtiņš Urdze. Sekoja labās prakses piemēri, kurus sniedza: atbalsta grupa jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir bez darba; atbalsta grupa cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā; Grobiņas atbalsta grupa “Kopā būt”.
Kā ierasts, sapulces dalībnieki pārrunāja sasāpējušos jautājumus un problēmas attiecīgajā mikrorajonā, kā arī priekšlikumus to risināšanai, un apkopoja prezentācijās. 

 

men2

 

Tika uzsvērts, ka Jaunliepājas mikrorajons ir problemātiskāks, jo ir dzīvojamās mājas, kurās joprojām nav ievilkts ūdens. Arī cilvēki ar īpašām vajadzībām dzīvo mājās ar krāsns apkuri, kur malkas sagāde, piemērota uzglabāšana un regulāra ienešana dzīvoklī kurināšanai ir ļoti apgrūtinoša. Ne visi to patstāvīgi var izdarīt. Samainīt dzīvokli uz labiekārtotu neizdodas, tā kā lielākā daļa pilsētas dzīvojamā fonda privatizēts, bet jauna dzīvokļa iegādei līdzekļu nepietiek. Vēlams, lai cilvēku ar īpašām vajadzībām atsaucība viņu problēmu un grūtību risināšanā būtu lielāka – sapulces, kurās notiek tikšanās ar deputātiem, sociālo dienestu, citām atbildīgām amatpersonām, mēdijiem, sabiedrību –  apmeklētākas. 

Sapulces dalībnieki vienojās turpināt iesākto ne tikai projekta ietvaros. Pasākums notika vācu fonda “Aktion Mensch” projekta “Mājas – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” ietvaros.