Par Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumu video ierakstiem un neklātienes Dievgaldu informē LELBA

Latviešu Evaņģēliski Luteriskā BaznīcAmerikā (LELBA)  ārkārtas situācijā piedāvā: Tev un Tavai ģimenei dievkalpojumus Klusā nedēļā un Kristus Augšāmcelšanās svētkos, kurus var noskatīties savās mājās videoierakstos un mājās svētīt un baudīt Dievgaldu. Vairāk informācijas pielikuma pavadvēstulē un TE>